Aktuális
WÉBER ANTAL-DÍJ 2024

WÉBER ANTAL-DÍJ 2024

Nyolcadik alkalommal került átadásra a Pest vármegyei Építész Kamara általa alapított Wéber Antal-díj. A magyar műépítész nevét viselő díjjal a kiemelkedő alkotói tevékenységet folytató pest vármegyei kamarai tagsággal rendelkező szakmagyakorló munkáját kívánja elismerni a Kamara. Wéber Antal a XIX. századi magyar építészet meghatározó építész egyénisége, Ybl Miklós pályatársa. Neoreneszánsz építészete a reneszánsz mélyen átgondolt újraértelmezése. Magántanítóként, majd az építészeti közélet jeles tagjaként komoly figyelemmel fordult a felnövekvő szakmai generációk felé. Munkásságát a minőség és a szakmai közéletben végzett áldozatos tevékenysége emelte ki a korabeli átlagból.

A Wéber Antal-díjat 2024. május 17-án a Pesti Vármegyeházán tartott küldöttgyűlésen Philipp Frigyes, a Pest vármegyei Építész Kamara elnöke és dr. Hajnóczi Péter, a Pest vármegyei Építész Kamara alelnöke, a Magyar Építész Kamara elnöke adta át. 

2024. évben Wéber Antal-díjban részesült:

A Pest vármegyei Építész Kamara WÉBER ANTAL-DÍJ-at adományoz KELLER FERENC okleveles építészmérnök kamarai tagjának építészeti tevékenysége, a környezet alakítása, fejlesztése szempontjából meghatározó, kiemelkedően magas színvonalú szakmai értékeket hordozó tervezői, oktatói tevékenysége elismeréseként.

Keller Ferenc Ybl- és Pro Arcitectura díjas építész ikonikus munkái a Grafisoft park „A” és „B” épülete, a pécsi Barbakán lakó tömb I., II. üteme, az Alkotás Point, a II. Rákóczi Ferenc gimnázium felújítása, bővítése, a Margit szigeti Széchy Tamás uszoda, pécsi Kodály központ, budaörsi városi uszoda és sportcsarnok.
Külsős oktatóként részt vállalt az új építészgenerációk képzésében az alma materében a Műegyetemen, és a Debreceni Egyetem Műszaki Karának Építészmérnöki Tanszékén. Több cikluson át tartó etikai-fegyelmei bizottsági, és tervtanácsi tagságaival aktív részese a Pest Megyei Építész Kamara szakmai életének.
Az építőmesteri ismeretek biztos tudásával munkáiban az alkotó képzelet szabadságát képviseli a divatos trendekkel szemben a feladat léptékétől függetlenül, azok – környezeti, társadalmi, kulturális – komplex téri értelmezésében. Majd négy évtizedes munkásságában számos megbízást kapott országos, és meghívásos pályázatok nyerteseként. Megépült munkáinak sora nyert szakmai elismerést saját házuktól kezdve, a Havanna lakótelep heti vásárának környezetalakításáig.


A Pest vármegyei Építész Kamara WÉBER ANTAL-DÍJ-at adományoz PÖLÖS ISTVÁN okleveles építészmérnök kamarai tagjának Cegléd és az Alföld építészetében új minőséget felmutató építészeti és képzőművészeti munkássága elismeréseként.

Pölös István három és fél évtizede fejti ki építészeti tervezői munkásságát. Műegyetemi tanulmányai után díjazott hazai országos és nemzetközi pályázatok jelzik kibontakozó tehetségét. Pályáját 30 építészeti tervpályázat övezi – köztük 19 díjazott, és több tervezési megbízással folytatódó alkotás. Építészeti feladatai a családi háztól a főiskolai campusig terjednek, amelyeknek kiemelkedő építészeti minőségét egyrészt Cegléd és az Alföld genius loci-jának elmélyült ismerete, másrészt a diákkorától folyamatosan művelt képzőművészeti kreatív alkotó tevékenysége alapoz meg. Kísérletező építész, aki nem elégszik meg rutinmegoldásokkal. Jelentős szerepet vállal alkotótársával, feleségével az építészet és a vizuális kultúra társadalmi szintű népszerűsítésében a „Városépítő-játékok” workshopjain. Pölös István magas építészeti minőséget felmutató tervezői munkásságának egyedisége az építészet és a társművészetek folyamatosan jelen lévő, egymásra ható kapcsolatában rejlik.

Gratulálunk a kitüntetetteknek!
Pest vármegyei Építész Kamara