Aktuális
Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató a https://mek.hu weboldal látogatói és a hírlevélre feliratkozók számára

A Magyar Építész Kamara (MÉK) az építészeti tevékenység jogszerűségének érdekében ellátja a jogszabályban hatáskörébe utalt közigazgatási feladatokat, továbbá a tevékenység szakmai színvonalának elősegítése érdekében további szakmai segítséget, szolgáltatásokat nyújt. A www.mek.hu a MÉK hivatalos szakmai portálja (weboldala), melynek elsődleges célja a szakmagyakorlók tájékoztatása a szakmagyakorlásukhoz szükséges információkról, a MÉK működésről, továbbá tájékoztatás nyújt az aktuális szakmai hírekről az aziránt érdeklődők számára is.

Jelen adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján készült, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól 2011. évi CXII. törvény előírásaira.

A MÉK teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A kezelt adatokat harmadik félnek nem továbbítja. Adattovábbítás kizárólag az adatfeldolgozó felé történik, aki a honlap üzemeltetését és a hírlevél kiküldését végzi.

Az adatkezelő, szolgáltató elérhetőségei:
Név: Magyar Építész Kamara
Székhely: 1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.
Levelezési cím: 1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.
E-mail: mek@mek.hu
Telefon: 06 1 3182944
Adószám: 18158184-2-42
Fővárosi cégbírósági bejegyzés: 60400/1997-1997.09.24.
Weboldal megnevezése, címe: https://mek.hu
Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://mek.hu/index.php?link=adatkezelesi_tajekoztato

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:
Tárhelyszolgáltatás, honlapszerkesztés, hírlevél kiküldés
Név:  IT Kraft Kft.
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Bodrogi utca 48/1.
cégjegyzékszám: 07-09-033923
Telefon: 06 20 545 202
E-mail: itkraft@simonszoft.com

Az adatkezelés elvei

A MÉK kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbi elvekre:
1.    A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi.
2.    A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti.
3.    A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns, és csak a szükséges mértékű.
4.    A személyes adatokat pontosan és naprakészen tartjuk. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük.
5.    A személyes adatok tárolása olyan formában történik, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerül sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.
6.    A személyes adatok kezelését olyan módon végezi, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
7.    Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazza.

Hírlevél

Az adatkezelés célja: a szakmagyakorlók és érdeklődők tájékoztatása az aktuális szakmai hírekről, jogszabályokról, a szakmagyakorlással összefüggő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges teendőkről, lehetőségekről, kamarai hírekről, eseményekről, szakmai eseményekről, képzésekről

Az adatkezelés jogalapja: az érintett személy hozzájárulása. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a web@mek.hu címre küldött levéllel (a levél tárgya kötelezően: Hírlevél leiratkozás) vagy az alábbi linken:
https://mek.hu/index.php?f=hirlevel#leiratkozas


A leiratkozáshoz meg kell andi az e-mail címet majd a Leiratkozás gombra kel kattintani.

Az érintett bármikor visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldalon keresztül a hírlevélre feliratkozó személyek

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése: az adatkezelő az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Az adatok törlésére a hozzájárulás visszavonását követően kerül sor.

Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő, az adatfeldolgozó, valamint munkatársaik

Az érintettek jogai

A hírlevélre feliratkozó (érintettek) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint rendelkezhet az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

Az érintett személy jogosult arra, hogy:
1.    bármikor visszavonja az adatkezelési hozzájárulását (ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét)
2.    kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat
3.    kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben a web@mek.hu címre küldött levéllel (a levél tárgya kötelezően: Személyes adatok módosítása) vagy postai levélben az adatkezelő, szolgáltató levelezési címére küldött levélben a borítékon fel kell tüntetni: Személyes adatok módosítása

Sütik

Az adatkezelés célja: a weboldal látogatók számára a felhasználói élmény javítása
Az adatkezelés jogalapja: az érintett személy hozzájárulása. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy a böngészőjének biztonsági beállításában tudja visszavonni valamint lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből (böngésző függő a pontos helye a funkciónak).
Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldal látogatói
Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.
Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése: az adatkezelő az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Az adatok törlésére a hozzájárulás visszavonását követően kerül sor.

Az adatok megismerésére jogosultak: az adatfeldolgozó, valamint munkatársaik
Az adatok megismerésére jogosul adatkezelők. A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Mik azok a cookie-k?

A cookie-k a felkeresett webhelyek által létrehozott fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják az online élményt. A cookie-k segítségével a webhelyek bejelentkezve tarthatják Önt, emlékeznek a webhelybeállításaira, és helyileg releváns tartalmakat biztosítanak.

Cookiek törlése

Mozilla Firefox böngésző esetén:
https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
Google Chrome böngésző esetén:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
Internet Explorer böngésző esetén:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Google Analytics

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja.

A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.
A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.
Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.
A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról:

Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.

Adatvédelem részletesen:
https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/privacy/google_privacy_policy_hu.pdf

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse a MÉK-et, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL https://naih.hu
koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57''